Algemene Voorwaarden THEOFEEL.be

 

Informatie over het bedrijf
Naam: THEOFEEL
Website: theofeel.be  
Contact: info@theofeel.be
Eigenaar: Chris Kerfs
Adres: Rerum Novarumlaan 54  2300 Turnhout  België
Ondernemersnummer: BE0703.678.976

Algemene bepalingen
De webwinkel van THEOFEEL biedt klanten de mogelijkheid om online producten te kopen.
Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op elke aankoop. De klant dient dan ook deze AV uitdrukkelijk te aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling.
De inhoud van de website mag onder geen enkel beding gekopieerd, overgenomen of gedeeld worden met derden.

Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW.
De verzendkosten worden bij het afrekenen in rekening gebracht.
De verzendkosten voor België en Nederland zijn vast € 5,95.
Gratis verzending vanaf €49.
De bijgaande foto’s zijn soms decoratief en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

Eigendomsvoorbehoud en levering
De geleverde goederen blijven eigendom van THEOFEEL zolang het verschuldigde bedrag niet voldaan is. De risico’s zijn ten laste van de klant vanaf het verlaten van het magazijn van THEOFEEL.
Elke zichtbare beschadiging van een artikel of andere gebreken moet door de klant binnen de 2 werkdagen schriftelijk gemeld worden aan THEOFEEL.
THEOFEEL levert enkel in België en Nederland.

Retour
Retourzendingen worden enkel aangenomen na schriftelijke toestemming van THEOFEEL.

Herroepingsrecht
De klant kan binnen de 14 dagen na de levering van het product schriftelijk melden aan THEOFEEL dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. Dit wil zeggen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief. Dit herroepingsrecht geldt niet bij levering van thee.
De klant is wel verplicht om tijdens deze bedenktermijn zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien het product meer gebruikt werd dan nodig om deze vaststellingen te doen wordt een waardevermindering in rekening gebracht door THEOFEEL.
De retourverzendingskosten zijn ten laste van de consument.
THEOFEEL betaalt het bedrag zo snel mogelijk terug en uiterlijk binnen 30 dagen.